Uluslararası Farkındalık Konferansı

 

 

ACCEPTED PAPERS / KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

 

14562

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS

 

14560

EXPLORING TEACHERS’ BURNOUT: A CASE STUDY

 

14559

BURNOUT AMONG IRANIAN TEACHERS: UNDERSTANDING THE IMPACT OF PERSONAL VARIABLES

 

14555

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE FARKINDALIK YARATMADA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ

 

14554

ÇAĞDAŞ SANATTA OYUN VE ÜÇ SANATÇI: MARCEL DUCHAMP, JOSEPH BEUYS, MARİNA ABRAMOVİC

 

14552

FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: 2001-2014 YILLARI ARASINDA AZERBAYCAN EKONOMİSİ ÜZERİNE YAPILAN EKONOMIK BİR UYGULAMA

 

14551

Polonya’da İslamofobinin Yükselişi

 

14550

Dilthey, Hermenuetik ve Toplum Bilimleri

 

14549

POSTMODERNİST BİR UCUBE: FRANKENSTEIN’IN CANAVARININ GÖRSELLEŞTİRİLMESİ

 

14544

Mülteci Krizinin Bilinmeyen Yüzü Mülteci Çocukların Haklarının AB Politikaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

 

14543

THE IMPACT OF E-COMMERCE IN SMES IN VIETNAM

 

14535

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DEKİ DARBELERİN VE DARBE GİRİŞİMLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNE ETKİSİ

 

14533

KONUŞMA KAYGI DÜZEYİ İLE KONUŞMA BAŞARIMI ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

14527

The Possibilities for Coherence of Awareness and Transcendence in Education

 

14526

Şerif Mardin'in Türk Toplum Yapısını Analiz Yöntemi

 

14522

FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE EUROPEAN UNION: ASSESSMENT ON THE ECJ CASE LAW

 

14169

Facebook'ın Sanat Eğitimine Yansıması

 

14125

VERGİDE FARKINDALIĞIN BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK SAĞLANMASI

 

14118

Induction of the chlorophyll content decrease associated with heavy and alkaline metal accumulation in Fontinalis antipyretica Hedw.

 

14092

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Türkiye ve Türkçeye İlişkin Algılarının İncelenmesi (ADÜ-TÖMER Örneği)

 

14080

An Inquiry on Teacher-directed Instruction, Formative Assessment, and Teacher Support in Mathematics Class in Taiwan

 

14075

Ankara’da bir yeniden kullanım örneği: SALT Ulus, Example of reuse in Ankara, Turkey: SALT ULUS

 

14074

An Examination over the Train Station Buildings of Capital City of Turkey in the Context of Preservation and Re-Functioning of the Historical Environment: Gazi Paşa Station

 

14064

Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulama Deneyimleri İle Gerçek Sınıf Ortamındaki Deneyimlerinin Karşılaştırılması14

 

14058

KKTC'DE YAZILI 15MEDYANIN TURİZME YA16KLAŞIMININ DEĞ17ERLENDİRİLMESİ

 

14056

Mentori18ng: a tool of awarenes19s rising about own scientifi1c capacity for early career researchers

 

14055

A study on the awareness of financial accounting concepts and principles amongst the bachelor and master students in Azerbaijan Universities.

 

14050

ÇOCUK EDEBİYATI YAPITLARININ BARIŞ EĞİTİMİNDE FARKINDALIK OLUŞTURMASI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

 

14040

SANAL DENEYİMSEL PAZARLAMANIN DAVRANIŞSAL NİYETLER ÜZERİNE ETKİSİ

 

14036

KKTC YAZILI BASININDA ÇOCUK HAKLARININ TEMSİLİ ÜZERİNE BİR ANALİZ ÇALIŞMASI

 

14032

Awareness in applying universal human rights: The case of the right to family reunification

 

14022

AKILLI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİNİN TEKSTİL İLE İLGİLİ EĞİTİMLERDE KULLANILABİLMESİ SMART TRAINING TECHNOLOGIES’ BEING USED IN TRAININGS RELATED TO TEXTILE

 

13995

Demokrasi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnanç ve Uygulamaları

 

13957

Could Awareness of Cacophony in Philosophy Be Ever Possible?

 

13933

Engelli Bireylerin Turizme Katılım Kısıtları, Motivasyonları Ve Tükenmişliklerinin Turizme Katılım Niyetlerine Etkisi

 

13901

Deep Learning: Previous and Present Applications

 

13891

YOKSULLUKLA SAVAŞ İÇİN GELİR DESTEĞİ ÖNERİLERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM.

 

13890

VERGİLENDİRME YETKİSİ VE VERGİLENDİRMEDE ADALET

 

13872

Bir Terör Saldırısına Şahit Olan Kişilerin Olaya Şahitlik Biçimlerine ve Bireycilik Toplulukçuluk Eğilimlerine Göre Travma Sonrası Stres Belirtilerinin ve Dünyaya İlişkin Varsayımlarının İncelenmesi

 

13871

ÇALIŞAN ERGENLERİN AİLE İÇİ KARAR VERME SÜREÇLERİNE KATILIMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

 

13852

EFL learners' Linguistic awareness: Effects on reading comprehension

 

13781

Information Sharing, Use and Policy in Academic Communities

 

13532

Postmodern Etik ve Pedagoji

 

12713

Derin Beyin Egzersizleri ile Farkındalık

Bildiri göndermek için sisteme kayıt olunuz!

Sisteme Kayıt Ol

Kongreye bildiri göndermek veya katılmak için öncelikle sisteme kayıt olmanız gerekmektedir.

Bildiri Gönder

Sisteme kayıt olduktan sonra giriş yaparak bildiri süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Kongre Süreçlerini Yönet

Sistem üzerinden kongrenin katılımcılarına sunduğu tüm hizmetlerle ilgili işlemlerinizi yürütebilirsiniz.