Uluslararası Farkındalık Konferansı

 

CONFERENCE PROGRAMME

 

 

16 November 2017, Thursday

09:00-09:30

 

REGISTRATION


09:30-10:00

Audıtory Conference Hall

 

OPENING SPEECHS 10:00-10:30

Audıtory Conference Hall

KEYNOTE SPEAKER

Prof. Dr. Mine KARATAS-OZKAN

Professor of Strategy and Entrepreneurship, Associate Dean (Research)

Southampton Business School at the University of Southampton

10:30- 10:45

 

COFFEE BREAK

10:45- 12:15

Audıtory Conference Hall

1. SESSION: POLITICAL ISSUES

Chairman : Prof. Dr. TURGAY BERKSOY

 • Awareness in applying universal human rights: The case of the right to family reunification
  Jasmina POLOVİC
 • Fundamental Rıghts In The European Unıon: Assessment On The ECJ Case Law
  Didem SAYGIN
 • Mülteci Krizinin Bilinmeyen Yüzü Mülteci Çocukların Haklarının AB Politikaları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Nihal EMİNOĞLU
 • Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Darbelerin Ve Darbe Girişimlerinin Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi
  Muzaffer AKDOĞAN
 • Polonya’da İslamofobinin Yükselişi
  Serpil BARDAKÇI TOSUN

12:15- 14:00

 

LUNCH14:00- 15:30

Audıtory Conference Hall

2. SESSION: PHILOSOPHICAL AND SOCIAL ISSUES

Chairman: Assoc. Prof. Dr. Veli KARGI

 • Postmodern Etik ve Pedagoji
  Ogün ÇAKIR
 • Dilthey, Hermenuetik ve Toplum Bilimleri
  Türkan FIRINCI ORMAN
 • Demokrasi Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin İnanç ve Uygulamaları
  Zafer KUŞ & Hamza YAKAR
 • Şerif Mardin'in Türk Toplum Yapısını Analiz Yöntemi
  Serkan YORGANCILAR
 • Suriyeli Sığınmacıların Türkiye'ye Toplumsal Etkileri
  Mustafa KOÇANCI &  Mete Kaan NAMAL

15:30- 15:45

 

 

COFFE BREAK 

 

15:45– 17:00

 

 

Audıtory Conference Hall

 

3. SESSION: ECONOMICS / 1

Chairman: Assoc.Prof. Dr. Halis KALMIŞ

 • Vergilendirme Yetkisi Ve Vergilendirmede Adalet
  Veli KARGI
 • Engelli Bireylerin Turizme Katılım Kısıtları, Motivasyonları Ve Tükenmişliklerinin Turizme Katılım Niyetlerine Etkisi
  B. HAMARAT &  E. BAĞÇI & F. SEVİNÇ
 • Yoksullukla Savaş İçin Gelir Desteği Önerilerine Kuramsal Bir Yaklaşım
  Veli KARGI & Hilmiye Yasemin ÖZUĞURLU
 • Sosyal Girişimcilik Açısından KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Programı
  Mete Kaan & Mustafa KOÇANCI
 • Yerel Yönetimlerde Şeffaflık Ve Kurumsal Raporlama: Ovacık Beledeiyesi Örneği
  Halis KALMIŞ

19:30-23:00

 

GALA DINNER

 

 

17 November 2017, Friday09:15-10:30

Audıtory Conference Hall

2. SESSION: LINGUISTIC AND EDUCATION

Chairman: Prof.Dr. İrfan MORİNA

 • Konuşma Kaygı Düzeyi İle Konuşma Başarımı Arasındaki İlişki
  Şaziye GÖLPINAR & Ergün HAMZADAYI &  Nihat BAYAT
 • Takısız İsim Tamlaması Üzerine
  Hacı İbrahim DELİCE
 • Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulama Deneyimleri İle Gerçek Sınıf Ortamındaki Deneyimlerinin Karşılaştırılması
  Uğur BAŞARMAK
 • Am I A Democratıc Teacher? Socıal Studıes Teachers' Belıefs
  Zafer KUŞ  &  Hamza YAKAR
 • Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Yükseköğretimde Kaliteye İlişkin Farkındalıklarının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
  Banu DAVUN

 10:30-10:45

 

COFFE BREAK 10:45-12:00

Audıtory Conference Hall

3. SESSION: EDUCATION

Chairman: Assoc.Prof. Dr. Özlem TONGUÇ YAYINTAŞ

 • Deep Learning: Previous and Present Applications
  Ramiro VARGAS & Lourdes RUİZ
 • An Inquiry on Teacher-directed Instruction, Formative Assessment, and Teacher Support in Mathematics Class in Taiwan
  Wen-Hua CHEN &  Chih-Nung HSU
 • Explorıng Teachers’ Burnout: A Case Study
  Ana Isabel MOTA &  João LOPES
 • Akıllı Eğitim Teknolojilerinin Tekstil İle İlgili Eğitimlerde Kullanılabilmesi Smart Traınıng Technologıes’ Beıng Used In Traınıngs Related To Textıle
  Instructor Hayri ŞEN
 • Web Tasarım Dersinde Ters Yüz Edilmiş Öğrenme Modelinin ADM ile Uygulanması
  Cumali YAŞAR & Aslı ÖZDİL & Güney HACIÖMEROĞLU

12:00– 13:30

 

LUNCH

13:30– 14:45

Audıtory Conference Hall

3. SESSION: ARCHITECTURE & FISHERY & INFORMATION – PARALLEL SESSION

Chairman: Prof. Dr. Hacı İbrahim DELİCE

 • An Examination over the Train Station Buildings of Capital City of Turkey in the Context of Preservation and Re-Functioning of the Historical Environment: Gazi Paşa Station
  Gökçe Nur AYKAÇ
 • Ankara’da bir yeniden kullanım örneği: SALT Ulus, Example of reuse in Ankara, Turkey: SALT ULUS
  Tuğçe UTKU
 • The decrease of the chlorophyll content associated with heavy metal accumulation in Fontinalis antipyretica Hedw.
  Özlem TONGUÇ YAYINTAŞ & Latife CEYDA İRKİN & Selehattin YILMAZ
 • Information Sharing, Use and Policy in Academic Communities
  Olufemi ARAMİDE & Alarape ASİMİYU & Oyinade TOMORİ13:30– 14:45

Conference Hall

3. SESSION: SOCIAL ECONOMICS – PARALLEL SESSION

Chairman: Dr. Nihal EMİNOĞLU

 • Sağlık Sektöründe Farkındalık Yaratmada Sosyal Medyanın Rolü (The Role Of Socıal Medıa Creatıng Awareness In The Health Sector)
  Özge UYSAL ŞAHİN
 • Companıes' Level of Awareness of Customer-Orıented Understandıng in Theır Marketıng Actıvıtıes
  Mustafa PORTAKALCI
 • KKTC'de Yazılı Medyanın Turizme Yserkaklaşımının Değerlendirilmesi
  Güven ARIKLI
 • Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Barış Eğitiminde Farkındalık Oluşturması Bağlamında İncelenmesi
  Safiye KARABABA
 • Reklamların Öteki Dili: Biz, Onlar Ve Şiddet
  Esra AYDIN KILIÇ

14:45-15:00

 

COFFE BREAK15:00-16:15

Audıtory Conference Hall

3. SESSION: BUSINESS

Chairman: Assoc .Prof. Dr. Yasemin ÖZUĞURLU

 • The Impact Of E-Commerce In SMEs In Vıetnam
  Huu Phuoc Daı NGUYEN & Thai Binh DANG
 • Sustaınable Development And Publıc Prıvate Partnershıps
  Özge UYSAL ŞAHİN & Mehmet ŞAHİN
 • Çok Boyutlu Mali Farkındalık
  Mehmet ŞAHİN
 • KKTC Yazılı Basınında Çocuk Haklarının Temsili Üzerine Bir Analiz Çalışması
  Serdal IŞIKTAŞ
 • Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 2001-2014 Yılları Arasında Azerbaycan Ekonomisi Üzerine Yapılan Ekonomık Bir Uygulama
  Elvin MAMMADOV & Jeyhun MAMMADOV & Shahriyar MUKHTAROV

 16:30- 16:50

Auditory Conference Hall

 

CLOSING CEREMONY

 

POSTER PAPERS

 • The Possibilities for Coherence of Awareness and Transcendence in Education
  Sandrıta SKERIENE
 • Bulmaca Seramik İçki Kapları
  Halide OKUMUŞ
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Türkiye ve Türkçeye İlişkin Algılarının İncelenmesi (ADÜ-TÖMER Örneği)
  Gülnur AYDIN
 • Sanal Deneyimsel Pazarlamanın Davranışsal Niyetler Üzerine Etkisi
  Nilay KÖLEOĞLU & Hale ÇOLAKOĞLU
 • Burnout Among Iranıan Teachers: Understandıng The Impact Of Personal Varıables
  Ana Isabel MOTA &  Javad ALAGHBAND-RAD

 

 

 

Bildiri göndermek için sisteme kayıt olunuz!

Sisteme Kayıt Ol

Kongreye bildiri göndermek veya katılmak için öncelikle sisteme kayıt olmanız gerekmektedir.

Bildiri Gönder

Sisteme kayıt olduktan sonra giriş yaparak bildiri süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

Kongre Süreçlerini Yönet

Sistem üzerinden kongrenin katılımcılarına sunduğu tüm hizmetlerle ilgili işlemlerinizi yürütebilirsiniz.